Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

RentoRekku

01280 Vantaa

Y-tunnus 2345047-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marja Nuottanen

marja.nuottanen@gmail.com

Rekisterin nimi

RentoRekun asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteri on RentoRekun asiakasrekisteri, johon kuuluvat henkilöt ovat käyttäneet RentoRekun palveluja. Rekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi. Henkilötietoja käsitellään ajanvarauksen, laskutuksen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot. Tietolähteenä käytetään asiakkaan antamia tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan RentoRekun henkilökunnalla. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu.

Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää korjaamaan mahdolliset virheelliset tai puutteelliset tiedot. Tallennettujen tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyyntöön vastataan kirjallisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.